MODERATOR

In de rol van moderator help ik bedrijven en gemeenten om de verbinding te leggen en tot concrete ideeën te komen om het eerste succes te boeken. Want de eerste successen maken hongerig naar meer! En onze medeburgers? Die worden blij van een efficiënte gemeente waar goed wordt samen gewerkt en problemen adequaat worden opgepakt.

Hoe ik dat doe?

Door het organiseren van bijeenkomsten en het leiden van een dialoog die zorgt dat we elkaar beter leren kennen komen we erachter welke overeenkomsten we hebben. Deze shared values kunnen dan de basis zijn voor verdere samenwerking.

De bijeenkomsten worden goed voorbereid, bijvoorbeeld door een interview met de deelnemers voorafgaand aan de bijeenkomst(en).

Naast een gedegen voorbereiding helpt het als we op een alternatieve manier bij elkaar zijn. Want waarom alleen bij elkaar zitten in een afgesloten ruimte met de stoelen in een kwadrant opstelling of tafels in een vierkante opstelling als we op een locatie in een mooie omgeving afspreken? Als we er toch zijn, laten we er dan van genieten door te bewegen en een meer informele setting te creëren. En als we dan toch zitten, laten we dan zo zitten dat we allemaal gelijk zijn en elkaar kunnen aankijken.

 

Voorbeeld: een bijeenkomst tussen een gemeente en bedrijven over een publiek private samenwerking die bijdraagt aan lokale economie, werkgelegenheid en vitaliteit van mensen met een arbeidsbeperking. Tijdens een dergelijke sessie worden naast ideologische uitgangspunten de bedrijfseconomische kant van een samenwerking besproken. Immers, uiteindelijk dienen we ook een boterham te verdienen voor onszelf en onze gezinnen. En gemeenten dienen te verantwoorden waar het geld van de gemeenschap aan wordt besteed.

TERUG